Neka email radi za vas dok ste na odmoru

email sanduce

U vreme godišnjih odmora, kada niste u prilici da stalno proveravate email naloge i odgovarate na poruke, vrlo je korisno podesiti “autoresponder”. On služi da automatski pošalje unapred pripremljeni odgovor na primljene email poruke. Kada imate svoj domen i hosting sa cPanel-om automatske odgovore možete podešavati po uputsvu u nastavku…

Kada se ulogujete u cPanel, potrebno je da u sekciji “Email” izabrete opciju “Autoresponders”. Na narednoj strani treba kliknuti na “Add Autoresponder”.

add responder

U nastavku dobijate sledeće opcije za podešavanja autorespondera…

Character set: ovde treba da zadržite već podešeni “utf-8”.

Interval: Ovaj deo služi da se odredi vremenski interval u satima koliko će Autoresponder čekati između odgovora na istu email adresu. To je praktično da se ne bi dogodilo da isti pošiljalac dobije isti automatski odgovor na svaku poruku poslatu u toku jednog dana ili određenog perioda. Na primer, ako podesite interval na 24h, pošiljalac koji pošalje poruku danas u 09:00, dobiće jedan automatski odgovor, ali ako isti pošiljalac pošalje još jednu poruku u 15:00, tada neće dobiti drugu poruku. Tek nakon isteka ovog perioda, ako isti pošiljalac pošalje novu poruku, dobiće ponovo automatsku poruku.

Email: Unesite email adresu sa koje želite da se šalju automatske poruke. Treba da unesete samo početni deo email adrese, na primer, ako je email adresa info@xyzdomen.rs, treba da unesete samo info.

Domain: Iz padajućeg menija izaberite domen na kome je email adresa. U navedenom slučaju to bi bilo xyzdomen.rs.

From: Ovde treba da unesete ime od koga stiže poruka, a koje želite da se pojavi u odgovoru.

Subject: Naslov koji želite da se pošalje u automatskom odgovoru.

HTML: Označite ovo polje ako automatska poruka sadrži HTML tagove.

Body: Unesite željeni tekst poruke koji želite da se šalje kao odgovor. Ovde možete uneti i HTML tagove, ukoliko ste označili prethodno polje.

Start: Vreme kada će Autoresponder početi da radi. Imate dve opcije, “Immediately” i “Custom”. Ako izaberete “Immediately”, autoresponder će postati aktivan čim ga kreirate. Ako izaberete “Custom”, tada će se pojaviti mali kalendar na kome treba da odredite datum početka i da pored unesete vreme početka. Vreme je izraženo u 12-časovnom formatu. Na primer, ako unesete 18:00, cPanel će automatski pretvoriti u 6:00 PM.

Stop: Vreme kada autoresponder prestaje sa radom. U ovom delu imate opcije “Never” i “Custom”. Ako izaberete “Never”, autoresponder neće imati konačno vreme završetka, odnosno biće aktivan dok vi ne promenite podešavanje ili ga obrišete. Kod opcije “Custom” određujete konačno vreme završetka rada autorespondera, na isti način kao što ste podesili početno vreme.

Ako postavljate privremeni autoresponder tokom odmora, preporučujemo da podesite „Stop“ datum, kako se ne bi desilo da zaboravite da isključite autoresponder kada se vratite sa odmora.

Kada sve podesite, potrebno je da kliknete na “Create/Modify” kako biste sačuvali autoresponder.

Šta ćete postaviti kao automatski odgovor je u potpunosti na vama, u zavisnosti od potreba i cilja. Možete obavestiti pošiljaoce da ste na odmoru ili bolovanju, da nećete biti dostupni u određenom vremenskom periodu ili da ćete odgovoriti kada budete u prilici, da mogu kontaktirati neku drugu osobu itd. Autoresponderi se takođe mogu koristiti i u slučaju prestanka upotrebe neke email adrese, odnosno za obaveštavanje pošiljalaca, da je potrebno da poruke šalju na neku drugu email adresu, jer se ta email adresa više ne koristi, osoba više ne radi u firmi i slično.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *