Preusmerenje domena pomoću hosts fajla

Hosts fajl postoji u svim operativnim sistemima, i u manje-više neizmenjenom obliku je prisutan još od ARPANET-a, prve svetske računarske mreže i preteče interneta. U osnovi, to je fajl čiji je zadatak da poveže naziv domena sa IP adresom.  Sa vrtoglavim razvojem interneta, mapiranje simboličkih naziva sajtova sa IP adresama je generalno povereno DNS-u, mehanizmu koji taj zadatak obavlja automatizovano i veoma brzo po hijerarhijskom principu. Ipak, hosts fajl je zadržan u aktuelnim operativnim sistemima, i prilikom unosa adrese web sajta u internet pregledač, pretraga za odgovarajućom IP adresom se podrazumevano obavlja prvo unutar njega, jer je za razliku od DNS-a, on pod direktnom kontrolom administratora računara.

Tek ukoliko se tu ne nalazi zapis koji traženi domen povezuje sa nekom IP adresom, pretraga se dalje predaje DNS resolveru. Time je omogućeno da se bilo kom domenu ručno dodeli neka IP adresa i tako internet pregledaču da instrukcija da posetioca nekog sajta preusmeri na sasvim drugu IP adresu.

Ova funkcionalnost je nama posebno interesantna, jer je na taj način, nakon migracije web sajta sa jednog servera na drugi, ili postavljanja na server web sajta koji je bio razvijan lokalno, i nije bio dostupan javnosti, moguće testirati njegovu ispravnost na novom serveru i pre nego što se osveži (ili čak inicira) promena DNS zapisa i on postane javno dostupan sa nove IP adrese.

Hosts fajl je veoma slične strukture i sintakse na svim operativnim sistemima, a proces njegove izmene se razlikuje u zavisnosti od operativnog sistema.

Windows

Izmena hosts fajla zahteva da on bude otvoren sa administratorskim privilegijama. To je moguće uraditi na više načina, a opisaćemo onaj koji je univerzalan za svaki Windows operativni sistem.

Potrebno je prvo sa administratorskim privilegijama pokrenuti program Notepad. Na operativnom sistemu Windows 7, potrebno je kliknuti na Start/All programs, pronaći u listi programa notepad, kliknuti na njega desnim klikom miša i odabrati Run as administrator.

U slučaju operativnog sistema Windows 10 (kao i Windows 8 ili 8.1), potrebno je pomoću pretrage pronaći Notepad, pa nakon desnog klika na njega odabrati Run as administrator.

Nakon otvaranja Notepada, potrebno je otvoriti prozor za otvaranje fajlova klikom na File/Open.

U polje File name, potrebno je uneti %SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts, i kliknuti na Open.

Time smo otvorili hosts fajl sa administratorskim privilegijama, i na Windows operativnim sistemima on izgleda kao na slici ispod.

Linux / Mac OS

U većini Linux distribucija, kao i na Mac OS-u, hosts fajl je moguće otvoriti i menjati posredstvom terminala. U njemu je potrebno otvoriti /etc/hosts fajl nekim tekst editorom, kao na primer komandom vim /etc/hosts. Ako ste ulogovani kao non-root korisnik, potrebno je dodati i komandu sudo ispred, kao što je prikazano na slici ispod…

Time je hosts fajl otvoren i u vim editoru može izgledati ovako…

Za izmenu fajla u Vim editoru, kod Linux i Mac operativnih sistema, nakon otvaranja hosts fajla je potrebno pritisnuti taster Insert na tastaturi, čime se aktivira mod za izmenu sadržaja, a nakon obavljenih promena se otkuca :wq i pritiskom na taster Enter sačuvaju promene.

Izmena hosts fajla

Nezavisno od vrste operativnog sistema, ono što u hosts fajlu možemo primetiti jeste da su domen i IP adresa na koju je domen usmeren veoma jednostavno povezani jednom linijom teksta, u sledećem formatu (broj razmaka ili tabova između ova dva parametra nije bitan):

IP adresa       naziv domena

Važno je primetiti da se nekada ispred tih unosa nalazi „#“, što znači da su svi takvi unosi u hosts fajl „komentarisani“, odnosno njihova uloga je opisnog karaktera i neće se izvršavati.

Kao što je na početku ovog teksta rečeno, nakon postavljanja sajta u hosting nalog, ili njegove migracije sa drugog servera, trebalo bi obaviti promenu name servera ili DNS zapisa, kako bi sajt radio sa novog servera (provajdera), ali je ipak potrebno i određeno vreme da se DNS promene osveže na internet mreži za sve internet korisnike i domen počne da upućuje na novu IP adresu.

Da bi se izbegla mogućnost da eventualno neispravan sajt postane javno dostupan nakon obavljene promene DNS zapisa, njegova ispravnost i funkcionalnost se može testirati tako što mu se pre promene DNS zapisa ili name servera pristupi pomoću izmene hosts fajla. To se radi tako što se u hosts fajl dodaju dve linije teksta u iznad opisanom formatu (bez znaka „#“ na početku):

xxx.xxx.xxx.xxx       nazivdomena.tld

xxx.xxx.xxx.xxx       www.nazivdomena.tld

U navedenom primeru, tld predstavlja tip domena (com, rs, net…), a umesto polja xxx.xxx.xxx.xxx treba uneti IP adresu servera na koji želite da preusmerite domen. Ukoliko se na serveru koristi cPanel, IP adresa web servera se može videti na početnoj strani, u sekciji General Information.

Kada smo ovo utvrdili, možemo izvršiti izmenu hosts fajla (primer na slici ispod je hosts fajl izmenjen u okviru Windows operativnog sistema, i ta izmena treba da izgleda identično nezavisno od operativnog sistema):

Time je navedeni domen „ručno“ usmeren na IP adresu 1.2.3.4, sa koje će se otvarati web sajt.

Može biti potrebno par sekundi ili čak minuta da browser prihvati novu IP adresu, a pritiskom kombinacije tastera Ctrl+F5 se to nekada može ubrzati. Ponavljamo, treba imati u vidu da će ovo preusmerenje biti vidljivo isključivo na računaru čiji je hosts fajl izmenjen.

Ne zaboravite da nakon završenog testiranja obavezno i uklonite ili „komentarišete“ unete linije.

Moguć broj unosa domena i IP adresa u hosts fajl je neograničen.

Jedan komentar na “Preusmerenje domena pomoću hosts fajla

  1. Bubi says:

    Čoveče koliko mi je ovo samo pomoglo i uštedelo vremena da ne vršljam po kojekakvim sajtovima.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *