Registracija email adrese u APR-u

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je usvojen u junu 2018. godine, propisano je da sva društva moraju da imaju adresu za prijem elektronske pošte, koja je registrovana u Agenciji za privredne registre.

Od početka primene ovih izmena, prilikom osnivanja novog privrednog društva obavezno je registrovati email adresu, dok već registrovana društva imaju rok da prijave email adresu do 1. oktobra 2019. godine. Pošto se taj rok približava, a veliki broj privrednih društava još nije registrovao email adresu, uputićemo vas u proceduru registracije.

Početak registracije .RS IDN domena

Vlasnici .RS domena koji su do sada imali registrovane domene sa „ošišanom“ latinicom, od 10. decembra 2018. će moći da registruju iste nazive domena, ali sa svim slovima naše latinice, odnosno sa upotrebom slova sa dijakritičkim znacima. To znači da će IDN domeni (Internationalized Domain Name) moći da se registruju sa slovima sa „kukicama“ pisama koja su u upotrebi u Srbiji (č, ć, š, ž, đ i još 36 slova drugih pisama nacionalnih manjina u Srbiji).

U periodu od 10.12.2018. do 05.03.2019. pravo na registraciju .RS IDN naziva domena imaće samo vlasnici već registrovanih .RS domena. Ukoliko u ovom periodu želite da registrujete IDN naziv domena, potrebno je prvo da registrujete klasičan naziv .RS domena, sa slovima engleskog alfabeta.

Novi sistem RS registra

novi rsreg

Fondacija RNIDS je 26. jula 2016. prešla na novi sistem za registraciju naziva internet domena, kojim se registruju nazivi internet domena u nacionalnim internet domenima .RS i .СРБ.

Novi sistem uvodi korišćenje standardnog EPP protokola, koji se koristi i za registraciju naziva generičkih domena (.com, .net i drugi).

Prilikom registracije domena i promene kontakt podataka, na email adresu registranta se šalje link za potvrđivanje podataka. Kod registracije novog domena, registrant ima rok od 20 dana za potvrdu, a ukoliko registrant ne obavi verifikaciju u predviđenom roku RNIDS će deaktivirati naziv domena.